Top100 TikTok Influencer in Viet Nam

Top100 TikTok Influencer in Viet Nam is coming. According to the analytics of big data, in addition to the official account of TikTok, ✨ Linh Barbie ✨ ranked the first with 14.300M fans, ☘️Trà Đặng☘️ got the second place with 11.900M fans and 옐언니 got the third place with 8.300M fans.

✨ Linh Barbie ✨'s fans increased 1,436,000, growth rate 10.04% and ☘️Trà Đặng☘️'s fans decrease 944,000 Reduction rate 7.93%.

It is worth noting that 옐언니's fans number has increased 1,436,000, with a growth rate of 10.04%! More

The number of fans is increasing or decreasing, and the number of video views is determined by many factors. It may be that the video content is very good, or the label of the video is accurate. The reason you can analyze by clicking the avatar to view the detailed data of the influencer.

The data is updated weekly, and the calculation of the data is provided by the official TikRank.

User Info Fans Videos Views Fans Growth Compare with last week Engagement Rate All Likes/All Views
✨ Linh Barbie ✨ 14,300,000 982 1.011B 1,436,000 10.04% 23.87%
☘️Trà Đặng☘️ 11,900,000 666 686.065M 944,000 7.93% 3.72%
옐언니 8,300,000 758 1.380B 1,278,100 15.40% 4.69%
4 ???? Tườnq Vyy ???? 8,100,000 554 377.075M 1,099,400 13.57% 27.53%
5 ????❤️Thành ý võ ❤️???? 7,900,000 1,043 329.972M 836,800 10.59% 72.98%
6 Thành Quốc Đoàn 7,200,000 433 437.889M 291,700 4.05% 6.82%
7 신사장 7,100,000 1,377 883.705M 812,600 11.45% 4.17%
8 Reency Ngô 6,600,000 552 495.880M 1,100,800 16.68% 3.21%
9 Lê Thị Khánh Huyền 6,500,000 148 245.537M 548,000 8.43% 27.41%
10 AnNhiên ❤️ BốiBối 6,100,000 817 1.700B 405,700 6.65% 7.23%
11 Mai (Keisha Trần) ???? 5,600,000 531 3.596B 5,600,000 100.00% 3.46%
12 HT Channel 5,500,000 270 513.944M 456,100 8.29% 17.75%
13 Ngọc Éng 5,400,000 158 247.550M 647,000 11.98% 22.30%
14 Le bong 5,300,000 612 253.371M 1,261,500 23.80% 2.14%
15 Thịnh Sếu 5,300,000 571 896.210M 245,900 4.64% 1.70%
16 Babykopo home 4,900,000 629 123.238M 539,600 11.01% 125.94%
17 Djmie95 4,800,000 281 117.771M 558,400 11.63% 50.78%
18 Super Detective 4,500,000 378 911.609M 457,400 10.16% 1.63%
19 Chiến Đỗ???? 4,400,000 191 191.521M 117,200 2.66% 38.22%
20 Thị Nhung 4,400,000 313 134.402M 4,400,000 100.00% 38.02%
21 Misthy 4,200,000 52 224.842M 151,200 3.60% 3.45%
22 ?Thư Anh Nguyễn? 4,000,000 250 217.324M 139,000 3.48% 4.68%
23 Trấn Thành 4,000,000 46 371.964M 104,000 2.60% 0.82%
24 유링딩 4,000,000 938 346.891M 317,800 7.95% 7.23%
25 ???? Thanh Phương ???? 3,900,000 168 179.671M 508,500 13.04% 13.75%
26 Cindy 3,900,000 286 29.774M 2,523,800 64.71% 2.40%
27 아누누 3,800,000 1,120 328.320M 495,200 13.03% 6.56%
28 JSOL 3,700,000 204 71.122M 1,726,000 46.65% 1.36%
29 ????Đào Thị Quỳnh???? 3,600,000 363 116.148M 133,200 3.70% 10.11%
30 Hậu Hoàng 3,400,000 70 62.457M 3,400,000 100.00% 27.06%
31 Bông Tím 3,400,000 568 377.242M 902,500 26.54% 1.89%
32 Ni Na Lê 3,400,000 233 61.910M 264,000 7.76% 59.60%
33 Trân Trần 3,300,000 394 436.271M 469,600 14.23% 9.12%
34 Mạc Văn Khoa 3,200,000 184 130.907M 311,000 9.72% 15.51%
35 Chi Pu 3,200,000 119 154.568M 134,100 4.19% 0.65%
36 Long Chun???? 3,200,000 515 341.201M 245,000 7.66% 1.13%
37 Thành Pate ???? 3,100,000 517 156.657M 106,000 3.42% 22.21%
38 Lê Bảo 3,100,000 269 296.417M 275,400 8.88% 0.83%
39 Đức Anh ⭐️ 3,100,000 162 190.206M 220,000 7.10% 10.57%
40 ??Bo Bắp?? 3,000,000 574 328.242M 244,800 8.16% 5.07%
41 Lykio Lalaschool 3,000,000 381 145.787M 1,006,000 33.53% 18.86%
42 ?Tuấn_Bo? 3,000,000 377 156.168M 123,200 4.11% 5.44%
43 Hùng Đông Tinh 3,000,000 550 418.235M 308,100 10.27% 2.40%
44 Trần Thanh Tâm 2,900,000 312 15.219M 218,900 7.55% 2.02%
45 NgaChan 2,800,000 300 77.514M 280,600 10.02% 46.44%
46 Mèo Sao Hoả 2,800,000 196 32.821M 546,000 19.50% 3.02%
47 Trần Trung 2,800,000 417 158.648M 575,900 20.57% 2.81%
48 ????Trần Dự 2,700,000 356 233.180M 81,000 3.00% 14.41%
49 ❄️ Dương Duy ? 2,700,000 163 147.274M 16,200 0.60% 6.81%
50 Di Di 2,700,000 200 219.366M 193,600 7.17% 12.67%
51 ⚔️Ƭ Ù П G Ƭ Ă M???? 2,700,000 486 88.257M 312,000 11.56% 3.17%
52 Nguyễn Hương Ly 2,600,000 564 118.758M 250,400 9.63% 5.02%
53 Thái Quỳnh 2,600,000 396 90.846M 257,600 9.91% 2.31%
54 Thảo Phạm 2,500,000 224 323.950M 92,500 3.70% 5.09%
55 Ho Quang Hieu 2,400,000 231 146.200M 727,200 30.30% 0.84%
56 T ạ C ô n g B ằ n g 2,400,000 651 271.420M 36,000 1.50% 2.57%
57 Viện Tóc Anh Duc Anh 2,400,000 457 252.390M 354,600 14.78% 11.57%
58 Tun Phạm Official 2,200,000 360 284.380M 123,100 5.60% 3.63%
59 Sơn Tùng M-TP 2,200,000 5 48.098M 4,400 0.20% 2.37%
60 Nguyễn Bảo Khánh 2,100,000 387 464.981M 224,700 10.70% 4.75%
61 Đậu Hồng Phúc 2,100,000 388 73.302M 31,500 1.50% 31.79%
62 Huỳnh Lập Official 2,100,000 146 156.091M 253,200 12.06% 0.64%
63 Phan Ánh Ngọc 2,100,000 296 227.906M 25,200 1.20% 2.89%
64 Đào Duy Huy 2,100,000 353 302.077M 140,000 6.67% 3.92%
65 Zika_hila????????‍♀️ 2,000,000 448 139.009M 68,000 3.40% 24.39%
66 Huni Love Beauty 2,000,000 468 168.229M 361,200 18.06% 3.48%
67 Lộc Ánh Thu???? 2,000,000 318 38.038M 344,200 17.21% 62.57%
68 Anna Matviichuk 2,000,000 417 129.444M 151,300 7.57% 2.86%
69 Min Min 2,000,000 87 104.830M 552,500 27.63% 10.02%
70 Đỗ Thị Mỹ Tiên 1,900,000 313 220.705M 168,400 8.86% 4.20%
71 Black Choco 1,900,000 358 238.607M 218,700 11.51% 1.42%
72 ???????? Min Beauty ???????? 1,800,000 288 212.124M 157,800 8.77% 7.64%
73 Diệu Nhi 1,800,000 127 221.074M 134,000 7.44% 5.11%
74 Oops.Banana 1,700,000 65 111.463M 40,800 2.40% 10.23%
75 Thiên Thanh Phạm ✅ 1,700,000 179 298.441M 42,500 2.50% 3.22%
76 Puka 1,700,000 92 97.757M 54,400 3.20% 2.73%
77 Bùi Tiến Dũng 1,700,000 126 749.643M 32,300 1.90% 1.16%
78 ??Mao Đại Nhân?? 1,700,000 303 116.866M 103,200 6.07% 6.89%
79 Giaydepredepnhatvn 1,700,000 711 491.123M 44,200 2.60% 3.01%
80 Văn Hiếuu.???? 1,700,000 501 98.789M 136,800 8.05% 29.46%
81 ????LyHan???? 1,700,000 166 32.987M 122,400 7.20% 2.88%
82 Denis Dang 1,600,000 155 110.756M 158,500 9.91% 13.27%
83 Han Pham ???? 1,600,000 94 200.059M 17,600 1.10% 5.20%
84 Lê Trung Hoàng???? 1,600,000 529 36.716M 336,400 21.03% 0.78%
85 ???????? ???????? ???? 1,600,000 370 130.911M 36,800 2.30% 2.02%
86 Lê Bảo Bình 1,600,000 43 58.273M 124,000 7.75% 2.34%
87 Hải Nam 1,600,000 294 132.618M 208,400 13.03% 3.18%
88 Thiên An Official 1,600,000 174 160.526M 320,800 20.05% 0.85%
89 Ngô Kiến Huy 1,600,000 47 141.197M 230,800 14.43% 4.53%
90 ??Dương Vũ?? 1,600,000 115 75.763M 221,000 13.81% 7.76%
91 Tuấn Trần 1,500,000 215 33.761M 52,500 3.50% 1.03%
92 Hiền Hồ 1,500,000 91 55.126M 226,000 15.07% 1.01%
93 Nguyễn Thị Liễu ❤️ 1,500,000 409 222.987M 4,500 0.30% 5.01%
94 Anh Tóc Xanh 1,500,000 70 123.084M 126,600 8.44% 4.52%
95 Meena Thảo My 1,500,000 51 72.706M 31,500 2.10% 12.10%
96 Nguyễn Quang Hải 1,500,000 8 26.772M 25,500 1.70% 16.06%
97 highnoy 1,500,000 229 9.188B 128,000 8.53% 0.17%
98 Đức_Kòi???? 1,500,000 433 206.024M 201,300 13.42% 1.46%
99 ? Sơn Hồng Phạm ? 1,500,000 759 168.283M 37,500 2.50% 4.54%
100 Ny Saki 1,500,000 53 96.624M 156,000 10.40% 7.76%